լուսավոր օպտիկամանրաթելային արտաքին լուսավորություն