լուսավոր օպտիկամանրաթելային ներքին լուսավորություն